Anne-Mari Kuusimäki

TIETOA MINUSTA


Olen työskennellyt yli 20 vuotta peruskoulussa luokan- ja aineenopettajana. Näinä vuosina olen päässyt tutustumaan upeisiin lapsiin ja nuoriin niin isoissa luokissa, kuin pienryhmissäkin. Olen saanut oppia heiltä millaiset arvostavan vuorovaikutuksen keinot toimivat, kun tuetaan myönteisen minäkuvan kehittymistä. Kun aikuinen kohtaa aidosti kuunnellen lapsen tai nuoren, on mahdollista rakentaa molemminpuolinen luottamussuhde. Tämän luottamuksen turvin lähdetään valmentavalla otteella tukemaan toisen ihmisen taitoja, jotta hän pärjää elämässään hyvinvoivana.

Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen yksilö- ja yhteisövalmentaja. Olen tehnyt Nepsy- valmennusta eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa sekä valmentanut ratkaisukeskeisellä otteella lyhyempiä ja pitempiä prosesseja myös aikuisten kanssa. Kouluttajana minulla on monen vuoden kokemus työhyvinvoinnin ja oman ammatillisen kehittymisen laaja-alaisista teemoista opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalla. Muiden ihmisten hyvinvoinnin, taitojen ja kasvun tukeminen on arvokasta sekä ajoittain vaativaa työtä. Jotta voimme auttaa muita, meidän ammattilaisten on huolehdittava myös omasta hyvinvoinnistamme.

Arvostavan yhteistyön teemat ovat minulle tärkeitä myös väitöstutkimuksessani Helsingin yliopistossa. Tutkin digitaalisen viestinnän toimivuutta sekä vanhempien että opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen teemoja ovat kasvatuskumppanuus, kannustava palaute oppilaille, sekä viestinnän selkeys. Opettajille ja vanhemmille suunnatuissa koulutuksissani olemme käyneet läpi myös näitä tärkeitä yhteistyön teemoja.

Yhteistyökumppaneita

KirsiConsulting

  • Nepsy- valmentajien koulutusprosessien ohjaaminen pääkouluttajana, Mininepsy- koulutukset sekä positiivisen psykologian koulutukset osana valmennusprosessia
  • Asiakkaina opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisia (varhaiskasvatus, peruskoulut, lastensuojelu, perhetyö, kehitysvammatyö, päihde- ja mielenterveystyö)

Iloedu (nyk. Positive)

  • Huomaa hyvä- ja positiivisen CV:n koulutukset varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen ammattilaisille

Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus HY+

Helsingin yliopisto

  • Väitöstutkimus ohjaajina Kirsi Tirri ja Lotta Uusitalo
  • Julkaistut artikkelit

1. Parents´ and Teachers´ Views on Digital Communication in Finland

https://www.hindawi.com/journals/edri/2019/8236786/

2. The Role of Digital School-Home Communication in Teacher Well-being

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02257/full

Vanhempainliitto

Lehtiartikkelit Wilma- viestinnästä