Palvelut

KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISILLÄ MENETELMILLÄ MM. NÄISTÄ TEEMOISTA:

 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI


- Tunne-, vuorovaikutus- ja vahvuustaitojen opettaminen. Miten tukea itsesäätelyä,
toiminnanohjauksen taitoja ja sinnikkyyttä itsetuntemusta vahvistamalla?
- Ongelmat tavoitteeksi, tulevaisuussuuntautuneisuus, motivaation kasvattamien
itseohjautuvuutta tukemalla, uudelleenmäärittely, näkökulman vaihtaminen, taitojen
tukeminen arjessa- miten tavoitteet konkretisoidaan toiminnaksi?
- Vahvempaa tukea tarvitsevat oppilaat: voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen,
vahvistusta vaativien taitojen tunnistaminen ja tukeminen, moniammatillisen yhteistyön
mahdollisuudet
- Lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen motivaation lähteinä
- Neuropsykiatriset oireyhtymät

TYÖHYVINVOINNIN JA AMMATILLISEN ITSETUNTEMUKSEN VAHVISTAMINEN


- Oman itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen: uudelleenmäärittely ja
näkökulman vaihtamisen taito, joustavien mielentaitojen tutkiminen, resilienssin
vahvistaminen muuttuvissa elämäntilanteissa, rajaamisen taito: mihin asioihin pystyn
vaikuttamaan
- Arvot motivaation ja tavoitteiden moottoreina, arvojen konkretisointia arjen toiminnaksi
- Tunnetaidot hyvinvoinnin lähteenä
- Minä osana yhteisöä: miten vaikutan myönteisellä tavalla yhteistyöhön muiden ihmisten
kanssa, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja dialogitaidot
- Digitaalisen viestinnän vahvuustaidot: harkitsevaisuus, näkökulmanottokyky, myötätunto ja
selkeä viestintä ristiriitatilanteissa

 YKSILÖ- JA YHTEISÖVALMENNUKSET

- Ratkaisukeskeistä valmennusta asiakkaan toiveiden mukaisista sisällöistä. Valmentava työtapa on aktiivinen, selkeyttävä, voimavarakeskeinen ja vahvaa toiveikasta tulevaisuutta rakentava yhteistyön muoto.

                                                            

NEPSY- VALMENNUKSET JA KONSULTAATIO

- Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään tukemaan ihmisiä, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarkoituksena on laaja-alaisesti tukea arjen sujuvuutta ja hyvinvointia toiminnanohjauksen tai itsesäätelyn taitoja vahvistamalla. 

        Kysy rohkeasti lisää, niin muokkaan koulutuksen tai valmennuksen juuri teidän tarpeisiinne!        Koulutukset ja valmennukset on mahdollista toteuttaa myös etänä.